Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (2023)

Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (1)

Tìm lốp Goodyear theo phương tiện

Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (2)

Tìm bộ lốp xe cá nhân của bạn.

Bạn đã sẵn sàng. Hãy tìm lốp xe của bạn.

Hãy cho chúng tôi biết thông tin về chiếc xe của bạn để chúng tôi có thể tìm được loại lốp vừa vặn và giá cả phù hợp.

Tất cả các trường là bắt buộc.

Cần có năm sản xuất, kiểu xe, kiểu dáng, trang trí, vành và địa chỉ của xe

Không chắc? Tìm kiếm theo hoặc

Hãy cho chúng tôi biết biển số xe của bạn, chúng tôi sẽ tìm được chiếc xe phù hợp.

Chúng tôi đã tìm thấy xe của bạn. Hãy xác định phần trang trí.

Chúng tôi đã tìm thấy xe của bạn. Hãy xác định vành lốp.

Chúng tôi đã tìm thấy xe của bạn. Hãy tìm lốp xe của bạn.

Tất cả các trường là bắt buộc.

Cần có biển số xe, bang đăng ký, kiểu dáng xe, vành xe và địa chỉ

Hãy cho chúng tôi biết số VIN của bạn, chúng tôi sẽ tìm được chiếc xe phù hợp.

Chúng tôi đã tìm thấy xe của bạn. Hãy tìm lốp xe của bạn.

Tất cả các trường là bắt buộc.

Cần có số nhận dạng xe, số trang trí xe, vành xe và địa chỉ

Nơi tìm đồ trang trí của bạn

Bạn thường có thể tìm thấy kiểu dáng/phiên bản xe của mình trong:

 • Khung cửa tài xế
 • Sổ tay hướng dẫn sử dụng
 • Phía sau hoặc bên hông xe của bạn
 • Dưới mui xe của bạn

Tìm số VIN của bạn ở đâu

Bạn thường có thể tìm thấy số nhận dạng xe của mình trên:

 • Thẻ bảo hiểm xe cộ
 • Bảng điều khiển bên người lái
 • Khung cửa tài xế
 • Tiêu đề xe

Nơi tìm kích thước lốp của bạn

Có hai nơi để tìm kích thước lốp xe của bạn. Nhìn thẳng vào thành lốp hoặc bên trong khung cửa bên người lái để biết kích thước lốp xe của bạn.

 • Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (3)

  Vách lốp hành khách

 • Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (4)

  Thành lốp có độ nổi cao

 • Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (5)

  Bên trong khung cửa của bạn

Nơi tìm kích thước lốp của bạn

Có hai nơi để tìm kích thước lốp xe của bạn. Nhìn thẳng vào thành lốp hoặc bên trong khung cửa bên người lái để biết kích thước lốp xe của bạn.

 • Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (6)

  Vách lốp hành khách

 • Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (7)

  Thành lốp có độ nổi cao

 • Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (8)

  Bên trong khung cửa của bạn

Ưu đãi lốp xe

Ưu đãi dành cho Lốp Infiniti G35

Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (9)

HƯỚNG LÊN
ĐẾN
hoàn lại $150

Hoàn lại $75 cho bộ 4 lốphoặc
$150 với Thẻ Tín dụng Goodyear

Cửa hàng lốp xe

Kết thúc vào ngày 30/6/23

Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (10)

HƯỚNG LÊN
ĐẾN
hoàn lại $100

Hoàn lại $50 cho bộ 4 lốphoặc
$100 với Thẻ Tín dụng Goodyear

Cửa hàng lốp xe

Kết thúc vào ngày 30/6/23

Chi tiết ưu đãi

Giảm giá qua thư hoặc trực tuyến cho Thẻ trả trước Goodyear Visa hoặc Thẻ ảo có giá trị khi mua hàng được thực hiện từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022. Giới hạn một (1) khoản giảm giá qua thư hoặc trực tuyến cho mỗi giao dịch mua đủ điều kiện, cho mỗi lượt truy cập. Giới hạn một (1) biểu mẫu giảm giá cho mỗi lần mua lốp, trên mỗi phong bì. Giới hạn bốn (4) khoản giảm giá cho mỗi người tiêu dùng cá nhân trong mỗi thời gian khuyến mãi. Ưu đãi chỉ có tại các nhà bán lẻ và trang web Goodyear được ủy quyền của Hoa Kỳ tham gia. Ưu đãi chỉ có hiệu lực đối với cư dân Hoa Kỳ là người tiêu dùng cá nhân có địa chỉ gửi thư ở Hoa Kỳ và các lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ. Đội tàu thương mại không đủ điều kiện nhận các khoản giảm giá này. Không áp dụng mua hàng trước đó. Giảm giá áp dụng cho một bộ bốn lốp. Nếu xe của bạn yêu cầu sáu lốp, bạn sẽ được giảm giá theo tỷ lệ cho hai lốp bổ sung. Số tiền giảm giá theo tỷ lệ, cho mỗi lốp bổ sung, là 25% số tiền giảm giá được liệt kê ở trên. Số tiền mua tối thiểu là một bộ bốn lốp và số tiền mua tối đa là sáu lốp cho mỗi hóa đơn. Các giao dịch mua được thực hiện bằng Thẻ Tín dụng Goodyear phải được phê duyệt tín dụng. KHI MUA BỘ 4 LỐP XE SAU ĐÂY: Nhận Thẻ trả trước Visa $75 khi mua hàng hoặc Thẻ trả trước Visa $150 khi mua hàng trên Thẻ tín dụng Goodyear của: Assurance ComfortDrive®, Assurance WeatherReady®, Eagle Exhilarate®, Eagle® F1 SuperCar® 3+3R, Wrangler® AT Adventure w/ Kevlar®. Nhận Thẻ trả trước Visa $50 khi mua hàng hoặc Thẻ trả trước Visa $100 khi mua hàng trên Thẻ tín dụng Goodyear của: Assurance MaxLife®, Eagle® F1 Asym Family (bao gồm ROF+SCT), Wrangler Fortitude HT® (không bao gồm C-Type) và Wrangler® Workhorse® AT. Nhận Thẻ trả trước Visa $25 khi mua hàng hoặc Thẻ trả trước Visa $50 khi mua bằng Thẻ tín dụng Goodyear của: Eagle® Sport All-Season (bao gồm ROF+SCT), Assurance® All-Season, Kelly Edge All-Season® và Kelly Edge Hiệu suất cả mùa®. Phần giảm giá cơ bản do Goodyear cung cấp và phần giảm giá thưởng được cung cấp bởi Citibank, N.A. Thẻ Tín dụng Goodyear do Citibank, N.A. Các mẫu giảm giá đã điền đầy đủ phải được đóng dấu bưu điện hoặc gửi trực tuyến không muộn hơn ngày 31/7/22. Hóa đơn phải có tên lốp đủ điều kiện và bằng chứng mua hàng trên Thẻ tín dụng Goodyear (nếu có) được ghi rõ. Mua hàng trực tuyến phải bao gồm bản sao hóa đơn mua hàng trực tuyến và hóa đơn lắp đặt từ nhà bán lẻ Goodyear được ủy quyền. Chờ 6 đến 8 tuần để giao Thẻ trả trước Visa/Thẻ ảo. Goodyear có quyền thay thế một tấm séc có giá trị tương đương thay cho Thẻ trả trước Visa theo quyết định riêng của mình. Nếu có thêm câu hỏi hoặc để kiểm tra trạng thái giảm giá của bạn, bạn có thể truy cập www.Goodyear.com/rebates hoặc gọi tới Dịch vụ khách hàng Goodyear Rebate theo số 1-888-683-8724 từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. ET và 9 giờ sáng - 5 giờ chiều. ET vào thứ bảy. Những bài nộp gian lận sẽ không được tôn trọng và có thể bị truy tố. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm đối với việc gửi giảm giá không tuân thủ hoặc đối với thư bị thất lạc, gửi trễ, không đọc được, bưu phí quá hạn hoặc không gửi được. Việc gửi giảm giá không tuân thủ sẽ không được vinh danh, thừa nhận hoặc trả lại. Không áp dụng mua hàng trước đó. Vô hiệu ở nơi bị đánh thuế, bị hạn chế hoặc bị cấm bởi pháp luật. Tất cả các quyết định do Goodyear (hoặc đại diện được ủy quyền) đưa ra liên quan đến tính hợp lệ của mọi nội dung gửi là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc. Chương trình khuyến mãi này tuân theo tất cả các luật và quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương. Giữ lại bản sao của các tài liệu bạn gửi. Điều khoản bổ sung và điều kiện áp dụng. Hãy hỏi nhà bán lẻ tham gia để biết thông tin chi tiết đầy đủ và biểu mẫu giảm giá. Khoản giảm giá được thanh toán dưới dạng Thẻ trả trước Visa hoặc Thẻ ảo. Thẻ trả trước/Thẻ ảo được phát hành bởi MetaBank®, N.A., Thành viên FDIC, theo giấy phép của Visa U.S.A. Inc. Không có quyền truy cập bằng tiền mặt hoặc thanh toán định kỳ. Thẻ trả trước có thể được sử dụng ở mọi nơi chấp nhận thẻ ghi nợ Visa. Thẻ ảo có thể được sử dụng ở mọi nơi thẻ ghi nợ Visa được chấp nhận trực tuyến hoặc cho các đơn đặt hàng qua điện thoại/thư. Thẻ trả trước/Thẻ ảo có thời hạn tối đa 6 tháng; số tiền chưa sử dụng sẽ bị mất sau ngày hợp lệ. Các điều khoản và điều kiện của Thẻ trả trước được áp dụng. MetaBank không xác nhận hoặc tài trợ cho ưu đãi Thẻ Tín dụng Goodyear.DuPont™ và Kevlar® là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của E.I. du Pont de Nemours and Company được The Goodyear Tyre & Rubber Company và các chi nhánh sử dụng theo giấy phép.

Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (11)

HƯỚNG LÊN
ĐẾN
hoàn lại $50

Hoàn lại $25 cho bộ 4 lốphoặc
$50 với Thẻ Tín dụng Goodyear

Cửa hàng lốp xe

Kết thúc vào ngày 30/6/23

Chi tiết ưu đãi

Giảm giá qua thư hoặc trực tuyến cho Thẻ trả trước Goodyear Visa hoặc Thẻ ảo có giá trị khi mua hàng được thực hiện từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022. Giới hạn một (1) khoản giảm giá qua thư hoặc trực tuyến cho mỗi giao dịch mua đủ điều kiện, cho mỗi lượt truy cập. Giới hạn một (1) biểu mẫu giảm giá cho mỗi lần mua lốp, trên mỗi phong bì. Giới hạn bốn (4) khoản giảm giá cho mỗi người tiêu dùng cá nhân trong mỗi thời gian khuyến mãi. Ưu đãi chỉ có tại các nhà bán lẻ và trang web Goodyear được ủy quyền của Hoa Kỳ tham gia. Ưu đãi chỉ có hiệu lực đối với cư dân Hoa Kỳ là người tiêu dùng cá nhân có địa chỉ gửi thư ở Hoa Kỳ và các lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ. Đội tàu thương mại không đủ điều kiện nhận các khoản giảm giá này. Không áp dụng mua hàng trước đó. Giảm giá áp dụng cho một bộ bốn lốp. Nếu xe của bạn yêu cầu sáu lốp, bạn sẽ được giảm giá theo tỷ lệ cho hai lốp bổ sung. Số tiền giảm giá theo tỷ lệ, cho mỗi lốp bổ sung, là 25% số tiền giảm giá được liệt kê ở trên. Số tiền mua tối thiểu là một bộ bốn lốp và số tiền mua tối đa là sáu lốp cho mỗi hóa đơn. Các giao dịch mua được thực hiện bằng Thẻ Tín dụng Goodyear phải được phê duyệt tín dụng. KHI MUA BỘ 4 LỐP XE SAU ĐÂY: Nhận Thẻ trả trước Visa $75 khi mua hàng hoặc Thẻ trả trước Visa $150 khi mua hàng trên Thẻ tín dụng Goodyear của: Assurance ComfortDrive®, Assurance WeatherReady®, Eagle Exhilarate®, Eagle® F1 SuperCar® 3+3R, Wrangler® AT Adventure w/ Kevlar®. Nhận Thẻ trả trước Visa $50 khi mua hàng hoặc Thẻ trả trước Visa $100 khi mua hàng trên Thẻ tín dụng Goodyear của: Assurance MaxLife®, Eagle® F1 Asym Family (bao gồm ROF+SCT), Wrangler Fortitude HT® (không bao gồm C-Type) và Wrangler® Workhorse® AT. Nhận Thẻ trả trước Visa $25 khi mua hàng hoặc Thẻ trả trước Visa $50 khi mua bằng Thẻ tín dụng Goodyear của: Eagle® Sport All-Season (bao gồm ROF+SCT), Assurance® All-Season, Kelly Edge All-Season® và Kelly Edge Hiệu suất cả mùa®. Phần giảm giá cơ bản do Goodyear cung cấp và phần giảm giá thưởng được cung cấp bởi Citibank, N.A. Thẻ Tín dụng Goodyear do Citibank, N.A. Các mẫu giảm giá đã điền đầy đủ phải được đóng dấu bưu điện hoặc gửi trực tuyến không muộn hơn ngày 31/7/22. Hóa đơn phải có tên lốp đủ điều kiện và bằng chứng mua hàng trên Thẻ tín dụng Goodyear (nếu có) được ghi rõ. Mua hàng trực tuyến phải bao gồm bản sao hóa đơn mua hàng trực tuyến và hóa đơn lắp đặt từ nhà bán lẻ Goodyear được ủy quyền. Chờ 6 đến 8 tuần để giao Thẻ trả trước Visa/Thẻ ảo. Goodyear có quyền thay thế một tấm séc có giá trị tương đương thay cho Thẻ trả trước Visa theo quyết định riêng của mình. Nếu có thêm câu hỏi hoặc để kiểm tra trạng thái giảm giá của bạn, bạn có thể truy cập www.Goodyear.com/rebates hoặc gọi tới Dịch vụ khách hàng Goodyear Rebate theo số 1-888-683-8724 từ thứ Hai đến thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. ET và 9 giờ sáng - 5 giờ chiều. ET vào thứ bảy. Những bài nộp gian lận sẽ không được tôn trọng và có thể bị truy tố. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm đối với việc gửi giảm giá không tuân thủ hoặc đối với thư bị thất lạc, gửi trễ, không đọc được, bưu phí quá hạn hoặc không gửi được. Việc gửi giảm giá không tuân thủ sẽ không được vinh danh, thừa nhận hoặc trả lại. Không áp dụng mua hàng trước đó. Vô hiệu ở nơi bị đánh thuế, bị hạn chế hoặc bị cấm bởi pháp luật. Tất cả các quyết định do Goodyear (hoặc đại diện được ủy quyền) đưa ra liên quan đến tính hợp lệ của mọi nội dung gửi là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc. Chương trình khuyến mãi này tuân theo tất cả các luật và quy định của liên bang, tiểu bang và địa phương. Giữ lại bản sao của các tài liệu bạn gửi. Điều khoản bổ sung và điều kiện áp dụng. Hãy hỏi nhà bán lẻ tham gia để biết thông tin chi tiết đầy đủ và biểu mẫu giảm giá. Khoản giảm giá được thanh toán dưới dạng Thẻ trả trước Visa hoặc Thẻ ảo. Thẻ trả trước/Thẻ ảo được phát hành bởi MetaBank®, N.A., Thành viên FDIC, theo giấy phép của Visa U.S.A. Inc. Không có quyền truy cập bằng tiền mặt hoặc thanh toán định kỳ. Thẻ trả trước có thể được sử dụng ở mọi nơi chấp nhận thẻ ghi nợ Visa. Thẻ ảo có thể được sử dụng ở mọi nơi thẻ ghi nợ Visa được chấp nhận trực tuyến hoặc cho các đơn đặt hàng qua điện thoại/thư. Thẻ trả trước/Thẻ ảo có thời hạn tối đa 6 tháng; số tiền chưa sử dụng sẽ bị mất sau ngày hợp lệ. Các điều khoản và điều kiện của Thẻ trả trước được áp dụng. MetaBank không xác nhận hoặc tài trợ cho ưu đãi Thẻ Tín dụng Goodyear.DuPont™ và Kevlar® là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của E.I. du Pont de Nemours and Company được The Goodyear Tyre & Rubber Company và các chi nhánh sử dụng theo giấy phép.

Lốp Infiniti G35 | Mua lốp Goodyear (12)

Tìm lốp theo xe

Lốp Infiniti G35

Lốp Infiniti G35 là một bộ phận quan trọng của xe Infiniti G35 vì chúng mang lại độ bám và độ bám đường cần thiết để đạt hiệu suất cao nhất. Khi chọn lốp cho Infiniti G35, điều quan trọng là phải xem xét loại xe sẽ được sử dụng cho mục đích lái xe nào cũng như các nhu cầu và yêu cầu cụ thể của người lái. Ví dụ: nếu Infiniti G35 chủ yếu được sử dụng để lái xe trong thành phố, loại lốp có mặt gai mềm hơn và cảm giác lái thoải mái hơn có thể phù hợp hơn. Mặt khác, nếu Infiniti G35 được sử dụng cho mục đích lái xe thiên về hiệu suất hơn, loại lốp có hợp chất gai cứng hơn và kiểu gai gai mạnh mẽ hơn có thể phù hợp hơn. Điều quan trọng nữa là phải xem xét kích thước và loại lốp tương thích với Infiniti G35, vì việc sử dụng sai kích cỡ hoặc loại lốp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng vận hành và độ an toàn của xe.

câu hỏi thường gặp nổi bật

Bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp?

Lốp được sử dụng càng lâu thì càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với các điều kiện sử dụng hoặc môi trường bất lợi. Mặc dù hầu hết các loại lốp sẽ được thay thế sớm hơn, Goodyear khuyến nghị rằng bất kỳ loại lốp nào đã sử dụng từ 6 năm trở lên đều nên được thay thế ngay cả khi nó chưa đạt đến giới hạn độ mòn gai lốp theo luật định. Để biết chi tiết về Bài kiểm tra Penny nhằm kiểm tra độ sâu gai lốp của bạn, hãy truy cậphttps://www.goodyear.com/en-US/learn/tire-basics/how-long-do-tires-last

Khi mua lốp trực tuyến, giá có thể phụ thuộc vào xe, cỡ lốp và số lượng lốp bạn cần. Ngoài ra, khi bạn mua sắm tại Goodyear.com, bạn sẽ không phải trả phí ẩn. Bạn sẽ thấy tất cả các khoản phí của mình trước khi mua khi sử dụng Thẻ tín dụng Goodyear, hầu hết các thẻ tín dụng chính hoặc PayPal. Vì vậy, khi đến thời điểm cài đặt theo lịch trình, bạn đã được thanh toán đầy đủ.

Nó phụ thuộc vào nhãn hiệu và mẫu xe của bạn. Nhưng cách nhanh nhất để kiểm tra là trên khung cửa bên tài xế hoặc trên thành lốp hiện tại của bạn. Để biết thêm thông tin về cách tìm thông tin này, hãy truy cập:https://www.goodyear.com/en-US/learn/tire-basics/how-to-find-tire-size

Đúng. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm loại lốp phù hợp cho xe của mình, lên lịch lắp đặt và đặt mua lốp trực tuyến để chúng đến nơi lắp lốp cho bạn. Để bắt đầu, hãy truy cập:https://www.goodyear.com/en-US/learn/choosing-your-tires/buy-tires-online

Bạn không chắc chắn về những lựa chọn năm cho chiếc Infiniti G35 của mình?

Chọn từ các tùy chọn năm bên dưới.

 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated: 07/10/2023

Views: 6292

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.